Draumen har blitt verkeleg!

P R E S S E M E L D I N G

 

DET ER DEN DRAUMEN

Dirigent Åshild Alette Haugstad har lenge hatt en drøm om å bestille nyskrevet musikk for koret hun jobber med. Nå er drømmen i ferd med å gå i oppfyllelse. I slutten av april mottok hun de første skissene. To dager senere satt koristene i Ad Cantus med hjemmeprintede noter i fanget og sang gjennom førsteutkastet. Det ble en stor opplevelse for alle. Kor og dirigent skal nå møte komponist for første gang. Lørdag 13. mai kommer Henrik Ødegaard til Ringebu for å sette i gang prosessen frem til urframføringen i mai 2018.

 

Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen» er utgangspunktet for verket som nå er bestilt til            regionkoret Ad Cantus sitt 10-års jubileum i 2018. Oppland fylkeskommune har bevilget kr. 80.000 i utviklingsmidler til koret og Det norske komponistfond har bidratt med støtte til bestillingsverk på kr. 90.000.

– Vi ønsker å bruke 10-års jubileet som en anledning til å utvikle koret, og vi har derfor utarbeidet en målretta to-årig utviklingsplan for perioden 2016-18. Å bestille nyskrevet musikk til jubileet er en ambisiøs del av satsingen, og vi har lagt ned et stort arbeid i planlegging og søknadsskriving. Det har vært en lærerik prosess, og nå er vi utrolig glade og takknemlige for støtten vi har fått. Dette gjør det mulig å utvikle og gjennomføre ideene våre, sier Haugstad.

 

Folkekjær forfatter

Det er ikke tilfeldig at det er nettopp Hauges dikt som nå tonesettes. «Det er den draumen» er et dikt dirigenten har båret med seg lenge, og som hun har ønsket å kunne sette musikk til.

– Dette diktet er en skatt. Jeg har lenge drømt om å gjøre noe med dette diktet, og nå åpnet det seg en mulighet. Etter at prosessen kom i gang og komponisten hadde takket ja til oppdraget, ble dette diktet også kåret til Norges beste gjennom tidene i en kåring i regi av NRK.

I 2018 er det dessuten 110-års jubileum for Hauge, så bestillingsverket fant sin naturlige plass på flere måter, sier hun.

Gartneren Olav H. Hauge kalte seg selv «en vanlig arbeidsmann». Han var sterkt knyttet til den ville og frodige Vestlandsnaturen der han vokste opp og levde hele sitt liv. Dette bærer det store forfatterskapet hans preg av, da han på sitt nøkterne vis bruker bilder fra naturen og dagliglivet til å sette ord på undring og erkjennelse, mellommenneskelige følelser og livsanskuelse . Lyrikken hans har gitt gjenklang i den norske folkesjela. Han blir stadig lest, omtalt og referert til, han er folkekjær i ordets rette forstand, og diktene hans har nådd langt utover landegrensene.

Den tekstlige tematikken i bestillingsverket er, i følge Haugstad, de store følelsene. Det er i hverdagen vi lever livet vårt, men det er drømmen, lengselen, undringen og de store følelsene som til fulle gjør oss til mennesker.

-Hauges produksjon representerer et fantastisk materiale for kor, men så langt finnes kun få komposisjoner som bygger på tekstene hans, sier hun.

 

 

 

Kor og hardingfele

Folkemusikk for kor er framme i tida. Det er laget en rekke nye folkemusikkarrangementer de senere årene, og mange norske kor presenterer repertoar som på forskjellig vis har rot i folkemusikken. I et tidligere samarbeid med spelemannen Sivert Andreas Holmen har Ad Cantus gjort Eivind Grovens vakre arrangement av Margit Hjukse for kor og hardingfele. I idémyldringa i forbindelse med det forestående jubileet, dukket det opp et ønske om å ta opp igjen dette samspillet.

Gjennom arbeidet med Margjit Hjukse har vi erfart at samklangen mellom kor og hardingfele er fengslende og interessant, og jeg mener at hardingfela som få andre instrument vil kunne fargelegge tekstene til Olav H. Hauge. At instrumentet opprinnelig stammer fra Hauges hjemfylke er interessant i seg selv, men kvaliteten til instrumentet er det viktige her. Hardingfela representerer naturen og det opprinnelige. Den har en rik og særegen klang og samklangen mellom kor og hardingfele er sjeldent vakker, synes Haugstad.

Sivert Andreas Holmen har takket ja til et nytt samarbeid og skal sammen med Ad Cantus urframføre det nye verket. Holmen er fra Aurdal i Valdres og er en av Norges mest lovende unge hardingfelespelemenn. Han er nylig uteksaminert folkemusiker fra Norges musikkhøgskole (2016) og har fått flere priser for spillet sitt; så som Torleiv Bolstads minnepris (2015), og Fureprisen (2016). Sivert Holmen ble i 2015 også kåret til årets unge folkemusiker i duoen Odde og Holmen i den landsomfattande konkurransen INTRO-folk.

 

Komponist med bred erfaring

Komponisten Henrik Ødegaard er svært inspirert av norsk folkemusikk, og han har skrevet musikk i alle sjangre og for ulik besetning. Det er likevel stemmen han har komponert mest for, og han har en stor og svært interessant produksjon av kormusikk å vise til.

Henrik Ødegaard har levert bestillingsverk til en rekke ensembler og institusjoner, så som Oslo kammerkor, Oslo filharmonisk orkester, Ultimafestivalen, Norsk kirkesangforbund, Festspillene i Nord-Norge og Olavsfestdagene. Hans komposisjoner er fremført i en rekke land. I perioden 2012-14 hadde han Statens stipend for kunstnere. Ødegaard har foruten stor kompetanse på korfeltet, stor kunnskap om hardingfela og bred erfaring med å skrive for denne.

– Han er en spennende og fantastisk dyktig komponist. Vi tok kontakt og spurte om han kunne tenke seg å skrive musikk for kor og hardingfele til dette diktet. Han syntes ideen var interessant, og støtte fra Det norske komponistfond gjør dette altså mulig. Fra den første ideen har dette utviklet seg til en liten suite bygd over fem av Hauges tekster. Den vakre musikken inneholder elementer fra både folkemusikk, klassisk tradisjon og samtidsmusikk.

Dette blir hovedverket på vår første jubileumsproduksjon, en profan konsert i mai 2018, avslutter dirigenten for Ad Cantus, Åshild Alette Haugstad.

 

 

 

Liker du dette? Del med andre: